แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมหลอดไฟ LED ทั่วโลก

2022-11-28

ในกระบวนการพัฒนาของอุตสาหกรรมไฟ LED ค่อย ๆ แทนที่แสงแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์นี้ยังอยู่ในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง


1. แสงอัจฉริยะ

นับตั้งแต่อุตสาหกรรมแสงสว่างเข้าสู่ยุคของหลอดไฟ LED ก็ประสบกับขั้นตอนของ "ความร้อนภายนอก", "ความร้อนภายในอาคาร", "ความร้อนของหลอดไส้" และอื่นๆ ปัจจุบัน "ความร้อนอัจฉริยะ" ร้อนเหมือนน้ำชา


Smart lighting


2. แสงเพื่อสุขภาพ

 Modern scientific study of light has long made people realize that light is more than illumination.  In addition to visual functions, light and light environment play an important role in human physiology, psychology and health.  With more and more in-depth control of LED luminescence mechanism and digital control technology, spectral level control of LED lighting products has become possible.  For different lighting applications, the use of light with appropriate spectral energy distribution, so as to meet the users in the physiological, psychological, emotional, health aspects of the multi-dimensional needs, will be an important driving force for the development of LED lighting technology can not be ignored. 


Healthy lighting