ไฟ LED ป้องกันแรงกระแทก

2022-12-05

IK Rating หรือ âImpact Protectionâ (K มาจาก 'Kinetic' เพื่อแยกความแตกต่างจากระดับ IP) กำหนดไว้ในมาตรฐานสากลและระบุระดับความต้านทานของตู้ไฟฟ้าที่ทนต่อแรงกระแทกทางกล คะแนน IK เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเลอง. แสงสว่างซึ่งอาจติดตั้งในพื้นที่ที่อาจมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย การพยายามก่อกวน หรือผลกระทบอื่นๆ


IK00

IK01

IK02

IK03

IK04

IK05

IK06

IK07

IK08

IK09

IK10


LED light Impact Protection